Πρακτορείο ΟΠΑΠ

Μελέτη και επίβλεψη νέου καταστήματος του ΟΠΑΠ στη Λάρισα λινκ 

We designed and supervised the construction of a new betting house for OPAP in Larissa, Greece link