Έπαινος | Award

+Κατοικία, η πρόταση μας για το διαγωνισμό της ΕΔΙΚΕ με θέμα τη μετατροπή ενός διαμερίσματος 80τμ περίπου με σκοπό τη φιλοξενία μιας εκτεταμένης οικογένειας, απέσπασε έπαινο.

Ομάδα μελέτης: Καρκατσέλας Νίκος, Μόρας Αντώνης

Εάν θέλετε να δείτε περισσότερα click στο σύνδεσμο

+katoikia, our proposal for the competition held by EDIKE received an award. The competition asked for the transformation of an 80sqm appartment in order to accomodate an expanded family of six that is comprised by 2 kids, 2 parents and 2 grandparents.

Team: Karkatselas Nikos, Moras Antonis (architects)

If you want to see more click to the link